Segueix-nos!:
93 890 21 94 Dill. - Div. 9:00 - 20:00

Àrees jurídiques

Oferim assessorament en diverses àrees legals, de manera discreta i professional.  

La nostra experiència és fonamentalment en:

  • Dret Civil.
  • Dret Mercantil.
  • Dret de Família.
  • Dret de Família Internacional.
  • Dret Bancari incloent clàusules de sòl, clàusules abusives o dacions en pagament.
  • Dret de Successions com herències o testaments
  • Dret Immobiliari: inscripcions de finques als registres de la propietat, cancel·lació de càrregues, excessos de cabudes, correspondències entre els registres de la propietat i el cadastre, límits de finques, etc.
  • Dret Administratiu tant en l’ assessorament d’ institucions públiques com en la vessant particular incloent plans parcials, juntes de compensació, planejaments urbanístics, llicències d’activitats i medi-ambientals, impostos com plusvàlues, IBI i taxes.

Oferim un assessorament integral  d’aquestes disciplines  de forma verídica, real i confidencial.